top of page

Acordul utilizatorului site-ului Voltmi

I. Domeniul de aplicare
 

Acest acord de utilizare se aplică site-ului web Voltmi („Site-ul”). Voltmi vă reamintește prin prezenta să citiți și să înțelegeți cu atenție acest Acord de utilizare. Prin utilizarea Site-ului, sunteți de acord cu acest Acord de utilizare; dacă nu sunteți de acord, nu utilizați Site-ul. În măsura permisă de lege, Voltmi își rezervă dreptul, la discreția sa, de a modifica prezentul Acord de utilizare din când în când. Este responsabilitatea dumneavoastră să verificați periodic acest Acord de utilizare pentru modificări. Utilizarea în continuare a Site-ului după postarea modificărilor va însemna că acceptați și sunteți de acord cu modificările.

II. Notificare privind proprietatea intelectuală
 

Tot conținutul conținut pe site, inclusiv, dar fără a se limita la, text, grafică, muzică, videoclipuri, animații, mărci comerciale, logo-uri, tabele, interfețe vizuale și cod de calculator (colectiv, „Conținut”), este deținut de Voltmi sau utilizat de Voltmi cu autorizatie valabila. Cu excepția cazurilor specificate în mod expres în scris în acest Acord de utilizare, niciun Conținut nu poate fi utilizat în niciun fel în scopuri comerciale fără acordul prealabil scris al Voltmi.

Puteți utiliza informații despre produsele și serviciile Voltmi puse la dispoziție de Voltmi pentru descărcare de pe Site, cu condiția să utilizați aceste informații numai în scopuri necomerciale, să nu faceți modificări la aceste informații, să nu faceți declarații sau garanții suplimentare legate de astfel de informații. și documentele care conțin astfel de informații și păstrează notificarea privind drepturile legale a Voltmi.

III. Termeni de utilizare
 

Nu puteți utiliza Site-ul în niciun scop care este ilegal sau interzis de acest Acord de Utilizare și nu puteți utiliza Site-ul sau orice Conținut pentru a încălca drepturile altor entități sau persoane.

 

Nu puteți utiliza niciun „deep-link”, „page-scrape”, „robot”, „spider” sau alt dispozitiv automat, program, algoritm sau metodologie, sau orice proces manual similar sau echivalent, pentru a accesa, achiziționa, copia sau monitorizează orice parte a Site-ului sau orice Conținut, sau structura sau prezentarea Site-ului, pentru a obține sau a încerca să obțină orice materiale, documente sau informații prin orice mijloace care nu sunt puse la dispoziție în mod intenționat prin intermediul Site-ului. Voltmi își rezervă dreptul de a interzice orice astfel de activitate. Nu puteți încerca să obțineți acces neautorizat la orice parte sau caracteristică a Site-ului sau la oricare dintre serviciile oferite pe sau prin intermediul Site-ului prin orice mijloace ilegitime. Nu puteți lansa nicio formă de atac cibernetic pe Site.

Trebuie să respectați toate legile și restricțiile aplicabile privind controlul exporturilor din China și străinătate, inclusiv orice restricții privind destinația, utilizatorii finali și utilizarea finală. Voltmi își rezervă dreptul de a suspenda, restricționa sau înceta accesul dumneavoastră la tot sau la orice parte a Site-ului în scopul respectării acestor legi și restricții privind controlul exporturilor.

Voltmi își rezervă dreptul de a dezvălui în orice moment orice informație care este necesară pentru a se conforma oricărei legi, reglementări, procese legale sau cereri guvernamentale aplicabile. Voltmi poate dezvălui informațiile dvs. atunci când Voltmi stabilește că legea aplicabilă impune sau permite o astfel de dezvăluire, inclusiv schimbul de informații cu alte companii și organizații în scopuri de protecție împotriva fraudei.

 

Recunoașteți și sunteți de acord că Voltmi poate păstra orice transmitere sau comunicare de către dvs. cu Voltmi prin intermediul Site-ului sau a oricărui serviciu oferit pe sau prin intermediul Site-ului și, de asemenea, puteți dezvălui astfel de date dacă legea este obligată să facă acest lucru sau Voltmi stabilește că o astfel de păstrare sau dezvăluire este în mod rezonabil necesar pentru (1) a se conforma procesului legal, (2) a pune în aplicare acest Acord de utilizare, (3) a răspunde la afirmațiile conform cărora orice astfel de date încalcă drepturile altora sau (4) pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța personală a Voltmi , angajații săi, utilizatorii sau vizitatorii Site-ului și publicul.

Sunteți de acord că Voltmi poate, la discreția sa exclusivă și fără notificare prealabilă, să vă rezilieze accesul la Site și/sau să vă blocheze accesul viitor la Site, dacă Voltmi stabilește că ați încălcat acest Acord de utilizare sau alte acorduri sau linii directoare care pot fi asociate. cu utilizarea Site-ului de către dumneavoastră. De asemenea, sunteți de acord că oricare dintre încălcările dvs. ale acestui Acord de utilizare va constitui o practică comercială ilegală și neloială și va cauza un prejudiciu ireparabil Voltmi, pentru care daunele bănești ar fi inadecvate, și sunteți de acord ca Voltmi să obțină orice măsuri de injoncție sau echitabile pe care Voltmi. consideră necesar sau adecvat în astfel de circumstanțe. Aceste căi de atac se adaugă oricăror alte căi de atac pe care Voltmi le poate avea în drept sau în echitate. Voltmi va avea dreptul să recupereze de la dvs. și sunteți de acord să plătiți, toate onorariile rezonabile ale avocaților și costurile unei astfel de acțiuni, în plus față de orice altă scutire acordată Voltmi. Sunteți de acord că Voltmi nu va fi răspunzător față de dvs. sau față de orice terță parte pentru încetarea accesului dumneavoastră la Site ca urmare a oricărei încălcări a acestui Acord de utilizare.

IV. Link-uri către site-uri ale terților
 

Acest site poate conține link-uri către alte site-uri web independente ale terților („Site-uri legate”). Aceste site-uri legate sunt furnizate de terți. Voltmi declină declarațiile, garanțiile sau pretențiile privind conținutul și autenticitatea sau acuratețea acestuia, sau disponibilitatea, fiabilitatea, securitatea sau alte aspecte ale acestor site-uri conectate și orice alte aspecte (inclusiv orice drepturi din acestea) care nu sunt sub controlul Voltmi și nu vor să fie răspunzător pentru orice consecințe care decurg din utilizarea de către dvs. a site-urilor conectate. Riscurile care decurg din accesul și utilizarea site-urilor conectate vor fi suportate de dvs.

V. Forță majoră și culpă a terților
 

Voltmi își va îndeplini obligațiile conform legii, dar Voltmi nu va fi răspunzătoare pentru încălcarea în caz de performanță împiedicată, defecte în executare, întârziere în executare sau modificări ale obligațiilor care trebuie îndeplinite care decurg din:

 

(1) Dezastre naturale, greve, revolte, războaie, act de guvernare, ordine judiciare sau administrative și alți factori de forță majoră;
 

(2) Întreruperea sau întreruperea serviciului din cauza defectării alimentării cu energie electrică, defecțiunii rețelei de telecomunicații și a altor factori de serviciu public, sau hacking, intruziunea virușilor, blocarea conținutului ilegal și hărțuirea informațiilor, control guvernamental și orice altă rețea, tehnologie, linii de comunicații, securitatea informațiilor măsuri de management, în cazul în care cerințele dumneavoastră nu pot fi îndeplinite;
 

(3) Cu condiția ca Voltmi să fi exercitat grija cuvenită, întreținerea echipamentelor și sistemelor tipice sau de urgență, a defecțiunilor echipamentelor și a sistemului, a informațiilor din rețea și a securității datelor.
 

VI. Confidențialitate
 

Voltmi respectă și se angajează să vă protejeze confidențialitatea. Pentru informații despre modul în care vă protejăm informațiile personale, consultați Politica de confidențialitate.

 

Noi (sau agenții de publicitate terți) vă putem contacta în scopuri de marketing și vă putem trimite reclame și informații de promovare conform Politicii de confidențialitate.

 

Vă rugăm să rețineți că conexiunea dumneavoastră la Site și transmisiile de date nu sunt niciodată complet private sau securizate, iar orice mesaj sau informație pe care le trimiteți către Site poate fi interceptat de alții. Voltmi nu poate asigura că conexiunea dumneavoastră la Site și transmisiile de date sunt private și sigure.

VII. Limitarea răspunderii și declinarea răspunderii
 

Voltmi declină toate garanțiile privind disponibilitatea, continuitatea și accesibilitatea Site-ului și a conținutului și serviciilor conținute pe Site. Site-ul și conținutul său sunt livrate „ca atare”. Vă asumați responsabilitatea totală pentru utilizarea Site-ului și a oricăror Site-uri legate. Dacă nu sunteți mulțumit de tot sau de orice parte a Site-ului, puteți înceta utilizarea întregii sau a oricărei părți a Site-ului.

 

Voltmi declină toate garanțiile privind acuratețea, integritatea și fiabilitatea conținutului conținut pe Site. Informațiile despre produsele sau serviciile publicate pe Site, inclusiv, dar fără a se limita la caracteristicile produsului, configurația, parametrii, specificațiile tehnice și conținutul serviciului, pot varia în funcție de țară sau regiune; chiar și pentru același produs, caracteristicile produsului, configurația, parametrii și specificațiile tehnice pot varia în diferite etape ale ciclului de viață al produsului.

 

Deoarece Voltmi necesită timp pentru a actualiza astfel de informații, informațiile despre produse sau servicii pe care le vedeți pot fi diferite de produsul sau serviciul pe care l-ați achiziționat sau pe care îl puteți cumpăra de pe piață.

Voltmi nu va fi răspunzător pentru daune indirecte, incidente, speciale sau punitive sau orice pierderi indirecte, inclusiv, dar fără a se limita la, pierderi de profit, venituri, date sau utilizarea datelor.

 

Răspunderea totală a Voltmi și a partenerilor săi față de dvs. pentru orice daune sau pierderi suferite ca urmare a utilizării de către dvs. a Site-ului nu va depăși taxele totale de abonament sau taxele similare care decurg din sau în legătură cu utilizarea de către dvs. a oricăror servicii sau caracteristici ale site-ului. Site. Deoarece unele jurisdicții nu permit limitarea răspunderii, este posibil ca limitarea de mai sus să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

VIII. Legea aplicabilă și diverse
 

Executarea, executarea și construirea acestui Acord de utilizare și soluționarea litigiilor vor fi guvernate de legile din India.

Acest acord de utilizare este semnat în Mumbai, India. În cazul în care apar orice dispute din conținutul sau îndeplinirea acestui Acord de utilizare, părțile vor rezolva litigiile pe cât posibil prin negocieri amiabile; în cazul în care negocierea eșuează, oricare dintre părți poate depune o acțiune la instanța populară de la locul semnării.

bottom of page